ENBIS-13 in Ankara

15 – 19 September 2013 Abstract submission: 5 February – 5 June 2013

Software Workshop: Minitab

17 September 2013, 10:10 – 11:10

1.Bölüm;

1-    Minitab firmasının tanıtımı.

2-    Minitab 16 yazılımının ana menülerinin tanıtımı.

-Minitab’in değişik pencereleri

-Worksheet, Session, History ve İnfo Pencereleri

-Minitab ana menüleri

-Dosya kaydetme, açma, verilerin derlenmesi

-Excel’den Minitab’e veri aktarma

 

2.Bölüm;

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK), bir prosesi sürekli denetlemek ve prosesteki değişkenliği yaratan koşulları belirlemekte kullanılan istatistiksel bir metoddur. İPK yaklaşımları, üretim prosesini aktif olarak denetlemek değişkenliği yaratan koşulların belirlenmesi ve sürekli kontrol edilmesiyle müşteri şartlarının yerine getirilip getirilmediğine karar vermek için tasarlanmıştır.

İPK ile üretim proseslerinde maliyetleri azaltmak, hata oranlarını düşürmek ve süreçlerimizde var olan kritik değişkenler hakkında daha bilimsel bilgilere sahip olmak amaçlanmaktadır.

 

1-    Tanımlar; Kontrol grafikleri,Değişkenlik,Genel ve Özel sebepleri,Veri tipleri,Kontrol ve Spesifikasyon limitleri.

2-    Uygun İPK grafiklerinin seçilmesi

3-    Gerçek zamanlı, uygulamalı örnekler (Nitel ve nicel veriler için)

4-    Çıktının yorumlanması ve hata, özel sebep tanımlamaları

Return to programme